Chuyên mục: Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí kế toán nội bộ

Tuyển dụng vị trí kế toán nội bộ

Long Hoang Logistics hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa với nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống chi nhánh, văn phòng rộng khắp cả nước như Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương và Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Logistics

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Logistics

Long Hoàng Logistics hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa với nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống chi nhánh, văn phòng Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: